[crux-contrib] Dropping ports.

Victor Martinez pitillo at ono.com
Tue Jun 29 09:54:26 UTC 2010


Hello,
tomorrow I'll drop these ports:

- codeblocks
- dmidecode
- fcheck
- jnettop
- leafpad
- nut
- pokerth
- pymp
- wavemon
- xdg-utils.

Regards, Victor.

-- 
Learning bit by bit
Victor Martinez | http://lokalix.dyndns.org

-- 
Meddelandet har kontrollerats mot virus samt skadligt 
innehåll av MailScanner och förmodas vara säkert.
More information about the crux-contrib mailing list